banner 01

 

郭偉强議員, JP


 學歷及專業資格

 • 社會工作文憑

 • 社會政策及行政(榮譽)文學士

 • 註冊社工

 

職業

 • 立法會議員

 • 東區區議員

 

立法會事務委員會

 • 房屋事務委員會

 • 發展事務委員會

 • 環境事務委員會

 • 人力事務委員會

 • 保安事務委員會

 • 食物安全及環境衞生事務委員會

 • 公務員事務委員會

 • 福利事務委員會

 

公職  

 • 房屋委員會資助房屋小組委員會委員

 • 僱員補償聯保計劃管理局顧問委員會

   

個人專頁/網誌

https://www.facebook.com/kwokwkhk/


 

 

搜尋

« October 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

文章分享